Bon Soir Cherie


Good night, sweethearts
It's time to go now
Arrivederci, tally-ho, au revoir, adio
You've been so wonderful, I don't wish to go
But this completes my show

Bonsoir, chrie, Je vous partir
Bonsoir, chrie, Je vous partir
Je vous aime, beaucoup chrie
Bonsoir, chrie, bonsoir

Be strong, Pierre, hang on chrie
Avec plaisir, as you know
It's been beautiful, it's been mellow
That is why I don't want to go, oh no!

Good night, sweetheart, I got to go now
Time won't permit me to play no more now
But I'll be back to do another show now
So good night, so long, bye, byeCaptcha
Liedje Chuck Berry Bon Soir Cherie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bon Soir Cheriemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Bon Soir Cherie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bon Soir Cherie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.