Childhood Sweetheart


Last night, I had a beautiful dream
Last night, in the wee wee hours, oh yes
Had a beautiful dream
Ain't about my childhood sweetheart
How true and real it seemed

I had dreamt we was walkin?br> Hand in hand, home from school
Yeah, I dreamt we was walkin?together
Hand in hand, home from school
Yeah, if it hadn't be for you darling,
I'd broke my mother's rule

Yeah, you was only sixteen,
So young and yet so fine
Yeah, you was only sixteen,
So young, yet so fine
You said when youd finish school
Youd let me take and make you mine

-Oh Yeah

Yeah, you had those same pretty eyes,
Same sweet little smile
You had those same pretty eyes,
Same sweet little smile
I had dreamt about the sweet things
We used to do, when you was a child

You were my childhood sweetheart
Love you now, and loved you then
You were my childhood sweetheart
I love you now and I loved you then
And when I'll leave you down the twilight
I'll go to sleep and dream againCaptcha
Liedje Chuck Berry Childhood Sweetheart is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Childhood Sweetheartmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Childhood Sweetheart downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Childhood Sweetheart in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.