Club Nitty Gritty


Well, down in Tennessee, close to Mississippi
'Bout a mile out of Toulouse, on the way to Memphis
There's a road turning south that's rather rocky and tricky
But it dead-ends right up to the Club Nitty-Gritty

They do the Mess Around
The Watusi
The Hully Gully
The Mashed Potato
And oh-oh they started Twisting
They did the Shimmy
Ah! They were JerkingCaptcha
Widget
Liedje Chuck Berry Club Nitty Gritty is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Club Nitty Grittymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Chuck Berry Club Nitty Gritty downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Club Nitty Gritty in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.