Twisted Reality


World of illusion [living a lie]
Spiritual blindness [no sight from your eyes]
Wisdom of ancients [disturbed from her sleep]
Returning with vengeance [deceiving the weak]

Darkness becomes a veil for those who believe
Emptiness becomes the trail of life for those deceived

Spirits of guidance [masks of disguise]
Seek your destruction [consumed in their lies]
Carefully brainwashed [decisive design]
Of him who controls you [possesses your mind]

Darkness becomes a veil for those who believe
Hopelessness becomes the trail of life for those deceived

Darkness becomes a veil for those who believe
Misery becomes the trail of death for those deceived

Age of illusion [reprocessed untruth]
Cosmic attraction [a synthetic spoof]
Reality twisted [to fit your design]
As hell claims it's victim [now you're mine]Captcha
Widget
Liedje Circle Of Dust Twisted Reality is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Twisted Realitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Circle Of Dust Twisted Reality downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Twisted Reality in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.