Evolution Of Joe


There aint no mo coconuts in Coconut Grove,
No mo sugar on the sugar cane road,
No mo sand where the concrete grows
and there aint no coconuts in Coconut Grove

There aint no Frankie in Frankies Drive-in,
No more flippin burgers for the population
Things have got to change, its called evolution,
And there aint no Frankie in Frankies Drive-in

Theres no Joey in Coconut Joe,
Hes a young boy I met a long time ago
Playing his uke under a coconut tree,
Singing Maunawela Boy in the key of C

No more coconuts in Coconut Grove
There aint no coconuts in Coconut Grove,
No mo sugar on the sugar cane road
No MO sand where the concrete grows
and there aint no coconuts in Coconut Grove

No more coconuts in Coconut GroveCaptcha
Liedje Coconut Joe Evolution Of Joe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Evolution Of Joemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Coconut Joe Evolution Of Joe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Evolution Of Joe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.