She's A Dancer


She's a dancer
And she sparkles and she shines
She's an attractor
Oh, she loves to wine and dine
They say she's a lady,
But I just don't know
Allright, I like the way she moves
Allright, I like the way she moves
Allright
She's a dancer
And all the boys have fun
They attract her
And she keeps them on the run
They say she's a lady,
But I have my doubts
Allright, I like the way she moves
Allright, I like the way she moves
Allright

When I look into her eyes
I can see through his disguise
Oh, am I surprised
(repeat)

He's a dancer
And he sparkles and he shines
He's a attractor
And he loves to wine and dine
They say he's a lady,
Oh yes I know

Allright, I like the way he moves
Allright, I like the way he moves
Allright, I like the way he moves
AllrightCaptcha
Liedje Crack The Sky She's A Dancer is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied She's A Dancermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Crack The Sky She's A Dancer downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje She's A Dancer in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.