Songtekst van Craig David: 2step Garage,Wicked Mc Remix B/ Craig David Ft Co

2step Garage,Wicked Mc Remix B/ Craig David Ft Co


INTRO:
I like it when the snare comes in like that
You know?
(Makes a drum like noise)??¦
We do it like that,
so bad, uh-uh, uh

As we move out to the inside,
it goes something like this??¦
Check it out

CHORUS:
Sunshine, sunshine
Brightens up my day
Never go away
Sunshine, sunshine
Never go away

MC:
Some men like the Stella lager,
man like me like the Moet champer
Champer that's straight out the cooler,
with strawberries never after
Down to the dance floor to get hyper,
spell H-Y-??¦P-E to the R
DJ can u drop the funk,
Drop the base,
Get me hyper

When you're around me,
you cant do no wrong
Everyway is the right way,
cos your love is so strong
And when I need you your always be there,
to let me know you love me and how much you care

CHORUS:
Sunshine, sunshine
Brightens up my day
Never go away
Sunshine, sunshine
Never go awayCaptcha
Liedje Craig David 2step Garage,Wicked Mc Remix B/ Craig David Ft Co is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied 2step Garage,Wicked Mc Remix B/ Craig David Ft Comits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Craig David 2step Garage,Wicked Mc Remix B/ Craig David Ft Co downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje 2step Garage,Wicked Mc Remix B/ Craig David Ft Co in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.