Songtekst van Delbert McClinton: Have A Little Faith In Me

Have A Little Faith In Me


When the road gets dark
And you can no longer see
Just let my love throw a spark baby
And have a little faith in me

And when the tears you cry
are all you can believe
Just give these loving arms a try baby
and have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me

When your secret heart
Cannot speak so easily
Come here darlin'
From a whispered start
To have a little faith in me

And when you're back's against the wall
Just turn around and you will see
I will catch you, I will catch your fall baby
Just have a little faith in me

Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me
Have a little faith in me

Well, I've been loving you for such a long time girl
expecting nothing in return
Just for you to have a little faith in me
You see, time, time, is our friend
'Cause for us there is no end
And all you gotta do is have a little faith in me
I said I will hold you up, I will hold you up
Your love gives me strength enough
So have a little faith in me

All you got to do baby
All you got to do
Is just have a little faith in meCaptcha
Liedje Delbert McClinton Have A Little Faith In Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Have A Little Faith In Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Delbert McClinton Have A Little Faith In Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Have A Little Faith In Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.