Do You Love Me


(Spoken)

You broke my heart,
'Cause I couldn't dance
You didn't even want me around,
And now I'm back, to let you know,
I can really shake 'em down

Do you love me?
(I can really move)
Do you love me?
(I'm in the groove)
Ah,Do you love me?
(Do you love me?)
Now that I can dance,
(Dance)

Watch me now,
Oh,(work, work)
Oh, work it all baby,
(Work, work)
Well, you're drivin' me crazy,
(Work, work)
With a little bit of soul now,
(Work)

I can mash-potato,
(I can mash-potato)
And I can do the twist,
(I can do the twist)
Now tell me baby,
(Tell me baby)
Do you like it like this?
(Do you like it like this?)
Tell me,
(Tell me),
Tell me

Do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
Now that I can dance,
(Dance)

Watch me now,
Hey,(work, work)
Oh, shake it up, shake it
(Work, work),
Oh, shake 'em, shake 'em down
(Work, work),
Oh, little bit of soul now
(Work)

(Work, work),
Oh, shake it, shake it baby
(Work, work),
Oh, you're driving me crazy
(Work, work),
Oh, don't get lazy
(Work)

I can mash-potato,
(I can mash-potato)
I can do the twist,
(I can do the twist)
Well now tell me baby,
(Tell me baby)
Do you like it like this?
(Do you like it like this?)
Tell me,
(Tell me),
Tell me

Do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
Now, do you love me?
(Do you love me?)
(Now, now, now)

(Work, work),
Oh, I'm working hard baby
(Work, work),
Well, you're driving me crazy
(Work, work),
And don't you get lazy
(Work)

(Work, work),
Oh, hey hey baby
(Work, work),
Well, you're driving me crazy
(Work, work),
Don't you get lazy
(Work)Captcha
Liedje Dirty Dancing Do You Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Do You Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Dirty Dancing Do You Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Do You Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.