Again


Bewitched
Artist: Doris Day (peak Billboard position # 9 in 1950)
Words by Lorenz Hart and Music by Richard Rodgers
>From the Broadway musical "Pal Joey"
Seven competing versions also made the Top 40

I'm wild again, beguiled again
A simpering, whimpering child again
Bewitched, bothered, and bewildered am I
Couldn't sleep and wouldn't sleep
Then love came and told me I shouldn't sleep
Bewitched, bothered, and bewildered am I
Lost my heart but what of it?
He is cold, I agree
He can laugh but I love it
Although the laugh's on me
I'll sing to him, each Spring to him
And long for the day when I cling to him
Bewitched, bothered, and bewildered am I

(You'll sing to him, each Spring to him)

And long for the day when I cling to him
Bewitched, bothered, and bewildered am I

Transcribed by Ronald E HontzCaptcha
Liedje Doris Day Again is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Againmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Doris Day Again downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Again in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.