Angles Crying


Yeah hey&
Come follow me
I've got all systems go nothing standing in my way
I should be far down the road but I'm not
Something's holding me back like a wild boar attack
And I've got you by my side but your not
Do you remember when
We thought there was no end
A shooting star around the sky
Do you remember when
You were from heaven sent
How far the wind could make me fly
Angles crying, when you're far away from me
Always trying, I will make you see
Angles crying (the angles cry), when you're far away from me
No denying (there's no deny), we were meant to be
I tumbled from the sky
Where I was soaring so high
Never thought that I could fall back down to the ground
Somewhere along the ride
I found that we can't stop the tide
It's time for me to buy another round
Do you remember when
We thought there was no end
A shooting star around the sky
Do you remember when
You were from heaven sent
How far the wind could make me fly
Angles crying, when you're far away from me
Always trying, I will make you see
Angles crying (the angles cry), when you're far away from me
No denying (there's no deny), we were meant to be
Angles are crying
Angles are crying
Angles are crying
Yeah hey&
I've got all systems go nothing standing in my way
I should be far down the road but I'm not
Something's holding me back like a wild horse attack
And I've got you by my side but your not
Angles crying (the angles cry), when you're far away from me
Always trying (I always try), I will make you see
Angles crying (the angles cry), when you're far away from me
No denying (there's no deny), we were meant to be
[Music and lyrics by E-Type / Mud With special hugs to Denniz Pop
Produced by Kristian Lundin, Max Martin and E-Type
Mixed by Kristian Lundin]Captcha
Liedje E-Type Angles Crying is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Angles Cryingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje E-Type Angles Crying downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Angles Crying in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.