Sinking


Slash and burn
Insensitive
It comes all the way around and back again
Stunning move to make amends
Could have been a little more than faking it

You got what you want
You got what you need
You've got everything but me

Here comes the pay-off
What are you made of
You're empty
You're hollow
You're sinking fast (2x)

Cut and past
To move the men
I don't know who you are now or where you've been
Thought I knew everything
Should have seen that guilty look
Deception

You got what you want
You got what you need
You've got everything but me

Here comes the pay-off
What are you made of
You're empty
You're hollow
You're sinking fast (2x)

Sinking fast
You're sinking fast
You're sinking fast
Sinking fast
You're sinking fast
You're sinking (fast)

Here comes the pay-off
What are you made of
You're empty
You're hollow
You're sinking fast (2x)

(Here comes the pay-off) Here comes the pay-off
(Here comes the pay-off) What are you made of
You're empty
You're hollow
You're sinking fast (2x)Captcha
Widget
Liedje Econoline Crush Sinking is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sinkingmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Econoline Crush Sinking downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sinking in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.