Songtekst van Eddy Grant: Till I Cant Take Love No More

Till I Cant Take Love No More


I don't know what to do
I don't know what to say
I never had a love
to measure up to your love
And all the little ways
that you been good to me

I've never been afraid
oh
come and give me your love
Till I can't take love no more
give me love
Till I can't take no more
till I can't take love no more
till I can't
And if I had to bet on all the loves I've had

Come on
don't be sad
ten to one its your love
It would run away with every single place
Oh
sweet love is this
come on
give me more love
Till I can't take love no more
give me love
Till I can't take no more
till I can't take love no more

Give me love till I can't take no more
And all the little ways
that you been good to me

I've never been afraid
oh
come and give me your love
It would run away with every single place
Oh
sweet love is this
come on
give me more love

Till I can't take love no more
give me love
Till I can't take love no more
give me love
Till I can't take love no more
give me loveCaptcha
Liedje Eddy Grant Till I Cant Take Love No More is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Till I Cant Take Love No Moremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eddy Grant Till I Cant Take Love No More downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Till I Cant Take Love No More in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.