Divine Like You


I's been one devil of a year
Came out of my blue to find you near

You are divine
Never wanted anyone
You are divine
Never wanted anyone
Not like you
Not like you
Not like you
Divine like you

Pulled the car over to love you
Loved you like the world was going to die
Continents lining up to burn
Thanked you for everything we'd learned

You are divine
Never wanted anyone
You are divine
Never wanted anyone
Not like you
Not like you
Not like you
Divine like you
Not like you
No
Not like you
Not like you

No one's like youCaptcha
Widget
Liedje Emm Gryner Divine Like You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Divine Like Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Emm Gryner Divine Like You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Divine Like You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.