Songtekst van Enslavement Of Beauty: I Dedicate My Beauty To The Stars

I Dedicate My Beauty To The Stars


The paths of the heart
Inscrutable, ay
Consciously I trespass
To enervate the energy of day

I dedicate my beauty to the stars
I soliloquize and kiss my precious scars
I dedicate my suicide to thee
Soon to drift blissfully

Contorted - and stabbed with spleen
Reminded of a solitary childhood in between
Memories - bleeding images of horror unveiled

Alack!
The eerie masquerade
To bear a charmed life
Deified and depraved

Anon, anon
Soon to drift blissfully in xtc
Disguised in liquor
D and D, dedicated to theCaptcha
Liedje Enslavement Of Beauty I Dedicate My Beauty To The Stars is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Dedicate My Beauty To The Starsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Enslavement Of Beauty I Dedicate My Beauty To The Stars downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Dedicate My Beauty To The Stars in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.