Songtekst van Enslavement Of Beauty: Malignant Midwinter Murders

Malignant Midwinter Murders


[Lyrics: OAMyrholt]
[Music: TETunheim]

The artifice virginal air became the odour of sinful obsession
we subsequently trespassed the boundaries of apt behaviour
A midwinter night's gleam, almost bereaved of sympathy
we drank from all those feeble hearts, we were the masters of deceit

Bohemian soulmates in violent rapture, way beyond the mortal surface
The temptress and Mr Misery, a twosome of unhibited gracedays
we traduced the world with a touch of havoc; fuck everything
She painted the drifting cupid and crowned me; the tranquil king

I recall the glorious days of our malignant midwinter murders
Oh, how benignly malignant we were
I recall the fragrance of our malignant midwinter murders
Reh rebmemer syawla lliw I

Bohemian soulmates in violent rapture, way beyond the mortal surface
The temptress and me, a twosome of unhibited gracedays
we traduced the world with a touch of havoc; fuck everything
She painted the drifting cupid and crowned me; the tranquil kingCaptcha
Liedje Enslavement Of Beauty Malignant Midwinter Murders is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Malignant Midwinter Murdersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Enslavement Of Beauty Malignant Midwinter Murders downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Malignant Midwinter Murders in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.