Songtekst van Enslavement Of Beauty: Seven Dead Orchids

Seven Dead Orchids


[Lyrics: OAMyrholt]
[Music: T E Tunheim]

The vortex of addiction is out of square
there are imaginary catchwords everywhere
The ego-dolls reap the meadows of megalomania
and we crave the spotlight

An ephemeral prostitute in the centre of attention
my deserted space needs another case of intervention
celebrity is my speciality
glamorised in fashion I am the mannequin to be

Oh, sweet seventeenher unblemished face
clad in the tint of juvenile flesh
seven dead orchids
lay trampled and beguiled
like the lust that died
She sits astride

The pictures my crayons painted
xeroxed and airbrushed to fit
admiration disguised in trivial pursuits
animated to death

The vortex of addiction is out of square
there are imaginary catchwords everywhere
The ego-dolls reap the meadows of megalomania
and we crave the spotlightCaptcha
Liedje Enslavement Of Beauty Seven Dead Orchids is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Seven Dead Orchidsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Enslavement Of Beauty Seven Dead Orchids downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Seven Dead Orchids in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.