Songtekst van Enslavement Of Beauty: Nostalgia Grows

Nostalgia Grows


Gazing at what could have been
A lethal doze of her fertile pose
What will all these inklings mean
If I reveal how deep the spiral go
Crystal fecund fancies flew
Emerged through blood-red veils
Sky-blue yet dead grey - the winds blew
Forced my lofty head to lean
Is this lass a fevered rose?
Is she not sinless and pristine?
Is it not always gold what glows?
She hides her hideousness in evergreens
But be cautious her blade is keen
When held down by an angel pose
Her talons can't be foreseen
When the nightmare initiates from a rose
And this hale nostalgia growsCaptcha
Liedje Enslavement Of Beauty Nostalgia Grows is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Nostalgia Growsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Enslavement Of Beauty Nostalgia Grows downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Nostalgia Grows in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.