Better


Take me to heaven one more time
The deeper I fall into your eyes
Takes me to heaven
(3 times)

Takes me to heaven
(7 times)

Better
Ooh better
(16 times)

Better

Take me to heaven one more time
The deeper I fall into your eyes
Takes me to heavenCaptcha
Liedje Erasure Better is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bettermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Erasure Better downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Better in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.