Pretty Baby


Baby what you searching for
I'm pretty sure that you just don't know 'cause
You're looking with your body, not your head
You're brilliant and beautiful
But they don't see when they take you home 'cause
You're just another notch that's in their bed
Ohhh, oh pretty baby
Ohhh, oh pretty baby
(Why you wanna go and do that baby)

I can feel your emptiness, I can see it behind those eyes
Just waiting for the one who understands
(Someone who understands)
Though I'm not like the rest
I'm invisible because you're blind
Jaded and blinded to a chance
(To take a chance with me)
Ohhh, oh pretty baby
Ohhh, oh pretty baby
(oh, you're so beautiful, why you want to go and do that baby)

Don't lie to yourself
Don't let them inseide while your heart keeps crying
Sfow love for yourself
Discover your light where you you'll find me
(In the light)
Ohhh, oh pretty babyCaptcha
Widget
Liedje Eric Benet Pretty Baby is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pretty Babymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Benet Pretty Baby downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pretty Baby in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.