Songtekst van Eric Clapton: Tell Me That You Love Me

Tell Me That You Love Me


Tell me that you love me as often as you can;
Let me know that I'm your one and only man
Give me confirmation with every passing day
A love as sweet as ours will never fade away

Catch me when I'm falling, help me when I'm blue
Don't you realize that I'd do the same for you?
Find me when I'm lonely, carry me back home
Treat me gently and my heart will never roam

Straighten me out, pull me through,
Let me know that I'm still in love with you
Be my woman, be my friend,
Stick with me until the very end

Chorus

First Verse

First Verse

Second VerseCaptcha
Liedje Eric Clapton Tell Me That You Love Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Tell Me That You Love Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eric Clapton Tell Me That You Love Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Tell Me That You Love Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.