Danny BoyOh Danny Boy, the pipes, the pipes are calling
From glen to glen and down the mountain side
The summer's gone, and all the flowers dying
'Tis you, 'tis you must go, and I must bide

But come ye back when summer's in the meadow,
or when the valley's hushed and white with snow
'Tis I'll be here in sunshine or in shadow
Oh Danny Boy, oh Danny Boy, I love you so

But when ye come and all the roses falling,
and I am dead, as dead I well may be,
Go out and find the place where I am lying,
And kneel and say an Ave there for me

And I will hear tho' soft your tread above me,
and then my grave will warm and sweeter be
For you shall bend and tell me that you love me,
And I will sleep in peace until you come to meCaptcha
Widget
Liedje Eva Cassidy Danny Boy is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Danny Boymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Eva Cassidy Danny Boy downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Danny Boy in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.