Attacked


walking in a backroad
footsteps
there's a man don't know him
don't think about it suspicion is an ugly thing
there's a man don't know him
walking in a backroad don't think about it
pushed into an alley
attack
attacked by the public opinion
ought to be more careful hit 'm where it hurts
it hurts
it hurts to be getting more experienced in that areaCaptcha
Liedje Ex Attacked is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Attackedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ex Attacked downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Attacked in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.