Barricades


we'll meet again at the barricades
when their common sense fails we're full of hate
we'll meet again at the barricades
when they won't listen we won't hesitate
there's nowhere to hide
teargas in our eyes
and dogs that really bite
they're never on our side
we'll meet again at the barricades
when arrogance remains we're full of hate
we'll meet again at the barricades
when they ask for trouble we won't hesitate
police spies everywhere
we handle them with care
our bricks are their despair
zipping through the air
we'll meet again at the barricades
when unjustice rules we're full of hate
we'll meet again at the barricades
when they want violence we won't hesitate
it's still the same refrain
unjustices remain
authorities to blame
not used to use their brainCaptcha
Widget
Liedje Ex Barricades is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Barricadesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ex Barricades downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Barricades in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.