Broken


Eyes are open wide, you're dying slowly
Lost in space and time, you're feeling lonely
Shadows moving fast, cluster around you
Whispers in your head, you're left in confusion

It's breaking my heart-to see you walking through the night
It's breaking my heart-to see you fall, no one in sight
It's breaking my heart-you fell, you're giving up the fight
It's breaking my heart-when you can't see what's wrong or right

Walls of shame you see, you're tired and frozen
You ripped yourself apart, you feel like dreaming
You walk on broken glass, there's no reaction
A strange erratic breeze, no introspection

Chorus

So hard to console

Chorus

Don't wanna see you fall from grace
Don; t wanna see you fall from an empty space
I've lost the best thing thst I had in life
Lsy your head on my shoulder tonightCaptcha
Widget
Liedje Firewind Broken is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Brokenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Broken downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Broken in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.