Insanity


Inside of me are all the feelings
Can you see that's killing me?
You build us in, you burn your bridges
Mocking me as your enemy
Now release me beware the beast
Desire is my way of life

I will follow you
Wherever you go from here
Don't save me

One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternity

Please release me from this strain
I've been trapped in a mysterious cell
Things within me still blinds you all
I've had a life of mine

I will follow you
Wherever you go from here
Don't save me

One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternity

One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternity
One, I am the one
Watching you sleep with wings
Steps to insanity
One, one is your life
Will make you fall from grace
Into eternityCaptcha
Liedje Firewind Insanity is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Insanitymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Firewind Insanity downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Insanity in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.