Time


Time waits for nobody
Time waits for nobody
We all must plan our hopes together
Or we'll have no more future at all
Time waits for nobody

We might as well be deaf and dumb and blind
I know that sounds unkind
But it seems to me we've not listened to
Or spoken about it at all
The fact that time is running out
For us all

Time waits for nobody
Time waits for nobody
We all must plan our hopes together
Or we'll have no more future at all
Time waits for nobody

You don't need me to tell you what's gone wrong
You know what's going on
But it seems to me we've not cared enough
Or confided in each other at all
It seems that we've all got our backs
Against the wall

Time waits for nobody
Time waits for nobody
We all must plan our hopes together
Or we'll have no more future at all
Time waits for nobody

Time,time waits for nobody
Waits for nobody
Time, Time, Time, Time
Waits for nobody at all
Time waits for nobody
Time don't wait for no one
Let us free this world forever
And build a brand new future for us all
Time
Waits for nobody, nobody, nobody
For no oneCaptcha
Liedje Freddie Mercury Time is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Timemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Freddie Mercury Time downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Time in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.