All I Want


Lonely days and restless nights
Wishing you were here by my side
Now all that I have is a photograph, yeah
Throughout the day I dream of you
And some days I don't know what to do
Tell me what would it take, for you to come home
Cause all I want for christmas is you
All I want for christmas is you
Come home, meet me under the mistletoe

Didn't see things from your point of view
That's how I ended up losing you
Heard you buy just wasn't hearing you
But now you're gone
Despite the gifts underneath my tree
The perfect gift would be you and me
Tell me what would I have to do, for you to come home
Cause all I want for christmas is you
All I want for christmas is you
Come home, meet me under the mistletoe
Whoa, christmas ain't the same without you, whoa

Cause all I want for christmas is you, yeah
All I want for christmas is you
Come home, meet me under the mistletoe.Captcha
Liedje Ginuwine All I Want is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied All I Wantmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ginuwine All I Want downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje All I Want in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.