All I Want


Lonely days and restless nights
Wishing you were here by my side
Now all that I have is a photograph, yeah
Throughout the day I dream of you
And some days I don't know what to do
Tell me what would it take, for you to come home
Cause all I want for christmas is you
All I want for christmas is you
Come home, meet me under the mistletoe

Didn't see things from your point of view
That's how I ended up losing you
Heard you buy just wasn't hearing you
But now you're gone
Despite the gifts underneath my tree
The perfect gift would be you and me
Tell me what would I have to do, for you to come home
Cause all I want for christmas is you
All I want for christmas is you
Come home, meet me under the mistletoe
Whoa, christmas ain't the same without you, whoa

Cause all I want for christmas is you, yeah
All I want for christmas is you
Come home, meet me under the mistletoe.Captcha
Piosenkę Ginuwine All I Want przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke All I Want, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki All I Want. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Ginuwine All I Want w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.