Songtekst van Gospel Of The Horns: Strength Through Fear

Strength Through Fear


Lost in your mind nothing in sight
Preparing to enter your grave
Torn between the goddess of fate
The objectives which you had laid

[Chorus:]

Body and mind at ease
Men and women cry
This is the fate of one man's choice
To conquer or be slayed
Choose your death

Looking down on the empire's ruin
To the land of no turning back
The howling wind carries the voice of pain
Shattering the midnight sky

[Chorus]

Strength through fear
The reaper's blade
Strength through fear...
The martyr's call, a hero's grave
Strength through fear
The reaper's blade
Strength through fear
The martyr's call, a hero's grave

Persecuted since his death
Lie on fucking lie
His portrait hangs in the gates of honour
An aura so widely admired

[Chorus]

STRENGTH THROUGH FEAR...Captcha
Liedje Gospel Of The Horns Strength Through Fear is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Strength Through Fearmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gospel Of The Horns Strength Through Fear downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Strength Through Fear in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.