Songtekst van Grand Alchemist: Psyche And A Flower To The New Lifetime

Psyche And A Flower To The New Lifetime


Solution
Dignity has no face
Collusion
I am, fallen from grace

Time is my tragedy or victory
All deserted in pride
In existence cloud my delight
My somber emblem and the agony field

"As depression pierces my heart,
my end is here
I climb the mountain high,
because shear-drop calls there"

I feel no fucking guilt
Look at the temple I have built
Prudence falls, but I was never here

Last breath upon the ledge
Goodbye and fuck you
I did never regard the edge
I fly away without wingsCaptcha
Liedje Grand Alchemist Psyche And A Flower To The New Lifetime is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Psyche And A Flower To The New Lifetimemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grand Alchemist Psyche And A Flower To The New Lifetime downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Psyche And A Flower To The New Lifetime in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.