How Long


You've been gone too many years
you've seen so much, so young
but if you hang around too long
you lose your place in the sun
Waiting for another day
closer to that time
holding on to thoughts you gave me
hard to keep in mind
How long
can I see through it all
how long
can I see through it all
Getting back to good old times
soaring up old pasts
it's wearing thin to me old friend
I'd rather start again
How long
can I see through it all
how long
can I see through it all
Running around
drinking ?
everyone I make a memory from
foreign car, you go downtown
some things never change
do it again and again each week
everybody's gone another way
do it again but not with me
How long
can I see through it all
how long
can I see through it all
repeatCaptcha
Liedje Grapes Of Wrath How Long is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied How Longmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grapes Of Wrath How Long downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje How Long in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.