Jewel in the Hand


New days come in to break the spell away
reality rains down on your parade
the closet skeletons all rattle on
throw in the towel before you've got to run
Jewel in the hand
a lump of fired sand
don't feed the (fathers)
(starving from his sand)
? ? ? ? pay the price
there's all the time you want to do it twice
the cards before the hall so fall in line
and save away a chill of summertime
Jewel in the hand
a lump of fired sand
don't feed the (fathers)
(starving from his sand)
Behind the year to year's a little crack
put and drips and runs onto the crack
new days come in to break the spell away
reality rains on your parade
Jewel in the hand
a lump of fired sand
don't feed the (fathers)
(starving from his sand)Captcha
Liedje Grapes Of Wrath Jewel in the Hand is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Jewel in the Handmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grapes Of Wrath Jewel in the Hand downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Jewel in the Hand in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.