TV Girl


The boy is good, so good for you with sandy hair, and sandal shoes

They call it good, Making no mistakes
And dye it black, she's a TV man
Pick him up and take him away

Vision heady
I do not have the strength to pick it up,
walk away

Reach right in
And see if you can touch him
Oh God no-the multi-color coded
Screen is there
So your hands can touch it
All alone, she's a TV Man

Pick him up and take him away
Vision heady
I do not have the strength to pick it up,
walk away

She's gonna have a good day
She don't care about the weather
She's gonna have a good day
She don't care about whatever
The reception's fine by me

She tune it in and
Turns her head around
Frame by frame
She can't find her favorite station
She shut her eyes and laces them together
All alone, she's a TV man

Vision heady
I do not have the strength to pick it up,
walk awayCaptcha
Widget
Liedje Green Apple Quick Step TV Girl is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied TV Girlmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Green Apple Quick Step TV Girl downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje TV Girl in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.