When It Rains


[Chorus]

When it rains I pour a couple more rounds
Till the hurtin' and the heartache start to drown
I turn out the light I turn up Dwight and I lock my door when it rains

When life ain't going my and I can't take one more day of gray
Hey it's okay
I don't need a dose of Dr Phil
I don't need your make it all better pill when I'm low
Don't you know don't you know

[Repeat Chorus]

I don't have to have a girls night out
Or runaround with a rowdy crowd to get down Whiskey bent and hell bound
When I feel like I ain't got a friend I just call on my old buddy Jim
Again and again I like him

[repeat chorus]

Oh don't you know
When it rains
When it rains
I pourCaptcha
Liedje Gretchen Wilson When It Rains is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied When It Rainsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Gretchen Wilson When It Rains downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje When It Rains in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.