Wic Mozna Kochamay czowieku
co wci gdzie latasz
w wanym popiechu
i w tarapatach
skocz zwolnij zapomnij sta trwaj
may dzieciaku
co tak si stara
a potem paka
bo nic nie zdziaa
bd dzielny po si pij

wielka ulewo
wielka nieyco
wielka jutrzenko
wielki ksiycu
wstpcie w nas

tak ma agodny klimat
gdy zima
moja mia
mona wej gbiej w rok
my to pikna pogoda
nie sota
moja sodka
i fioki kwitn co krok
mio ma w sobie mniej mrozu
ni rozum
mia zrozum
kwiecie jest w cieple twoich rkCaptcha
Widget
Liedje Grzegorz Turnau Wic Mozna Kocha is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wic Mozna Kochamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Grzegorz Turnau Wic Mozna Kocha downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wic Mozna Kocha in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.