Love Kills


Carl L Marsh)

my baby works like a miner do
she treats my body like
a mountain range
some people say
gotta look out for her
some people tell me
that my baby's strange

love kills
love kills

my baby stands like an oil rig stands
she drills as deep as the ocean floor
some people say
enough's enough
but my baby she just drills
some more

love kills my baby
love kills my baby
love kills my baby and me

my baby turns as the planet turns
she rolls the world from day to day
some people say
the earth could move
but i know that's just my baby's wayCaptcha
Widget
Liedje Happy Head Love Kills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Killsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Happy Head Love Kills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Kills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.