Love Kills


In the endless deep from eternal sleep I rise
Someone broke the seal and now I'm to reveal, but is it wise?
When the ocean's roar washes to the shore, you see
In my hungry arms its my love that harms eternally

[chorus]

Love kills, love kills, love kills
It's goin down and down, down and down
Love kills, love kills, love kills
Down and down, down and down
Love Kills

From my bed of weed I can feel the greed in you
Sealed is your fate cause love and hate is what you do
On the easy path to the tune of wrath, you dwell
And a peaceful wave at the shore I gave to you is my farewell

[repeat chorus]

An idle talk is all your craft
A nothing in the flood of guilt and mediocrity
And still your trace is blood
What you once loved you will destroy
What once went up comes down

Love killsCaptcha
Widget
Liedje Love Like Blood Love Kills is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Love Killsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Love Like Blood Love Kills downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Love Kills in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.