Songtekst van Harlan Howard: Baby Don't Believe Him

Baby Don't Believe Him


A guy named Joe's been coming round showin' my baby the lights of town
It fills my heart with misery so see his arms where mine should be
Oh baby don't believe him he's been lyin' baby don't believe him you'll be cryin'
Baby if you'll go away what will I do
Baby don't believe him why don't you leave him come back to a heart that's true
[ flute ]
Fancy clothes and shiny cars are you as happy as you think you are
Will all your dreams end up the same as other girls who played his game
Oh baby don't believe him
[ flute ]
I watched the long night turned to dawn my hopes and dreams are almost gone
Your wedding should be starting now I guess you think he'll keep his vow
Oh baby don't believe himCaptcha
Liedje Harlan Howard Baby Don't Believe Him is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Baby Don't Believe Himmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Harlan Howard Baby Don't Believe Him downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Baby Don't Believe Him in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.