In TrutinaIn trutina mentis dubia
Fluctuant contraria
Lascivus amor et pudicitia
Sed eligo quod video
Collum iugo prebeo
Ad iugum tamen suave transeo

In the wavering balance of my feelings
Set against each other
Lascivious love and modesty
But I choose what I see
And submit my neck to the yoke;
I yield to the sweet yokeCaptcha
Widget
Liedje Hayley Westenra In Trutina is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied In Trutinamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Hayley Westenra In Trutina downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje In Trutina in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.