Money, Money


Money, money, money, money
Is the root of all evil
Money, money, money, people
Is the root of all evil

You work for a man and you get no pay
Brother don't do nothing wrong
Don't beg the one inflating you
When Jah will come, it's you all alone

Money, money, money, people
Is the root of all evil
Money, money, money, tell you
Is the root of all evil

Some steal it, some kill for it
Some do iniquity for it
It makes friends, it break friends
Judas betrayed Christ for it

Money, money, money, tell you
Is the root of all evil
Money, money, money, people
Is the root of all evil

Hey yeah, money, money, yeah

Some steal it, some kill for it
Some do iniquity for it
It makes friends, it break friends
Judas betrayed Christ for it

Money, money, money, people
Is the root of all evil
Money, money, money, tell you
Is the root of all evil

We can't live without it
We got to buy food to eat
It's good and it's bad
And yet we can't live without it

Money, money, money, tell you
Is the root of all evil
Money, money, money, people
Is the root of all evilCaptcha
Widget
Liedje Horace Andy Money, Money is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Money, Moneymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Horace Andy Money, Money downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Money, Money in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.