Til Wrong Feels Right


I took a poundin'
From the radio today
I heard the radio say some piece of shit
Was it the sound of today ?

I took a bitin' 'beating'
When I saw my TV play, I saw my TV play
Over and over

And there were no escape
The box is hallow

And that riff is fucking dead,
That riff is fucking dead,
But the riff is poundin'

In my fucking head
They're gonna push it
Untill false is true
Untill day is night

They're gonna push it baby
Untill wrong feels right
Untill wrong feels right

It's a big industry
And they can beat my brain
With houses and wars and chains

They are insane
Yeah
But they can beat my brain

God and his captains
They won't pull a fucking plug
They won't pull a fucking plug
And give the skies
Back to the birds and bugsCaptcha
Liedje Iggy Pop Til Wrong Feels Right is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Til Wrong Feels Rightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Iggy Pop Til Wrong Feels Right downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Til Wrong Feels Right in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.