Insania


Insania
Here I stand and you don't see my fear
I hear you screaming for more, more, more
I know what your want I know how you feel
The loud is what you're living for

Raise your fists tonight no boundaries
Join this time cigarettes 'n' alocohol
Never stop, always on and on
Never stop to scream for rock'n'roll

Beware and stay what your are
Beware the mania
Beware and stay what you are
You are Insania

All the time since the day that I was born
My behavior was a misery
Kicks aside my life was just a fall
No place for me in this society
No, never stop we're playin' through the night
No once will stop us and no one will take our forceCaptcha
Widget
Liedje Insania Insania is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Insaniamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Insania Insania downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Insania in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.