Songtekst van Inspiral Carpets: Irresistible Force

Irresistible Force


Watching her fall is fun, she's the girl in the torn red dress
Standing in the doorway, the light catches on her face
The kaleidoscope spins, there's another one to take her place
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU CHANGE HER, YOU'LL NEVER REARRANGE HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
The way she looks, she must be mad, she's the one you can't control
With danger in those eyes, she's kissing everyone in sight
With a fire burning underneath, she's dancing to your own heartbeat
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU HOLD HER, YOU WILL NOT EVER OWN HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
She's the one you want to possess, caress, confess and undress
And as she kissed a stranger, your soul will fill with danger
It's just the realization that you won't ever hold her
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU CHANGE HER, YOU'LL NEVER REARRANGE HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU HOLD HER, YOU WON'T EVER EVER OWN HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERYCaptcha
Widget
Liedje Inspiral Carpets Irresistible Force is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Irresistible Forcemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Inspiral Carpets Irresistible Force downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Irresistible Force in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.