Irresistible Force


Watching her fall is fun, she's the girl in the torn red dress
Standing in the doorway, the light catches on her face
The kaleidoscope spins, there's another one to take her place
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU CHANGE HER, YOU'LL NEVER REARRANGE HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
The way she looks, she must be mad, she's the one you can't control
With danger in those eyes, she's kissing everyone in sight
With a fire burning underneath, she's dancing to your own heartbeat
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU HOLD HER, YOU WILL NOT EVER OWN HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
She's the one you want to possess, caress, confess and undress
And as she kissed a stranger, your soul will fill with danger
It's just the realization that you won't ever hold her
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU CHANGE HER, YOU'LL NEVER REARRANGE HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERY
HOW EVER MUCH YOU HOLD HER, YOU WON'T EVER EVER OWN HER
SHE'S A MYSTERY, SUCH A MYSTERYCaptcha
Piosenkę Inspiral Carpets Irresistible Force przedstawia Państwu Mltd. Widget można wykorzystywać jako karaoke Irresistible Force, gdy jest możliwość ściągnąć fonogram minusowy(.mid lub .kar). Dla niektórych kompozycji dostępne jest prawidłowe tłumaczenie piosenki Irresistible Force. Mogą Państwo również ściągnąć tutaj tłumaczenie tekstu piosenki. Staramy się, aby słowa piosenki były jak najbardziej dokładne, więc jeżeli Państwo mają jakiekolwiek korektywy tekstu piosenki, uprzejmie prosimy o ich przysłanie do nas. Jeżeli Państwo chcą ściągnąć zadarmo piosenkę Inspiral Carpets Irresistible Force w formacie mp3, polecamy odwiedzić jednego z naszych sponsorów muzycznych.