Feel so far


What have we become
It seems our hearts have come undone
And even when I hold you in my arms
you're out of reach
I would walk a thousand miles to get to you
Ten thousand more to get you back into me

But the more I reach the more you run
[I can't get to you]
The more I reach the more you run

I feel so far
I feel so far away
From where you are
I feel so far away

Silently pretending
We're not alone and nothing's ending
Lost in the familiar
We've forgotten how to dream
I remember a time when you and I
believed in forever
I want that again

But the more I reach the more you run
[I can't get to you]
The more I reach the more you run

I feel so far
I feel so far away
From where you are
I feel so far away

Standing on the edge
Looking for a bridge
Reaching out but I can't get to you
Get to you
Standing on the edge
Looking for a bridge
Do everything I do to get to you

Get to you
I'm standing on the edge
Looking for a bridge
I'm reaching out but I can't get to you
Get to you

I feel so far
I feel so far away
From where you are
I feel so far away

I feel so far
I feel so far away
From where you are
I feel so far away

I'm standing on the edge
Looking for a bridge
I'm reaching out but I can't get to you
Get to youCaptcha
Widget
Liedje Jennifer Paige Feel so far is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Feel so farmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jennifer Paige Feel so far downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Feel so far in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.