Goodnight, Irene


With The Hully Girlies

Last Saturday night I got married
Me and my wife settled down
But me and my wife have parted
I'm gonna take another stroll downtown

Irene goodnight (goodnight Irene)
Irene goodnight
Goodnight Irene, goodnight Irene
I'll get you in my dream

Stop your ramblin'
Stop your gamblin'
Stop stayin' out late, late at night
Go home to your wife and your family
Sit down by your fireside so bright

Irene goodnight (Irene)
Irene goodnight
Goodnight Irene, goodnight Irene
I'll get you in my dream

I love Irene and I swear I do (yes)
Love 'er, love 'er, love 'er, love 'er, love 'er
Love 'er, love 'er, love 'er, love 'er
Still the sea runs dry
And if Irene ever turns her back on me
I'm gonna take morphine and die

Irene goodnight
Goodnight, goodnight, goodnight
Goodnight, goodnight, goodnight
Irene goodnight
Goodnight Irene, goodnight Irene
I'll get you in my dreamCaptcha
Liedje Jerry Reed Goodnight, Irene is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Goodnight, Irenemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Goodnight, Irene downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Goodnight, Irene in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.