Ko-Ko Joe


(Ko-ko Joe)
(Ko-ko Joe)
(Ko-ko Joe)

Uhh!

(Ko-ko Joe)
Go ahead home
(Ko-ko Joe)
Up in Appaloosa county,
There's a place called Ko-ko Ridge

Sittin' right on the bend,
On the Etowah River
Where the water washed away the bridge

Cotton Mouth Country
(Ko-ko Joe)
A river rat's knee high,
(Ko-ko Joe)
Way up around the back border,
Lived a man,
That the river folks talked about

They said you better stay away from Ko-ko Joe,
'Cause he's cause he's crazy no account

(Ko-ko Joe)

Ko-ko Joe
They called him the Etowah River swamp rat,
The folks despised him

(Ko-ko Joe)

Ko-ko Joe,
He was an awfully peculiar man
The river was his only friend

And the folks didn't understand,
The man called Ko-ko Joe
(Ko-ko Joe)
(Ko-ko Joe)

He'd eat monkey meat and mashed potatoes
He drunk a brew called Mo-jo Claw
That he beat outa roots from old dead stumps,
On the banks of the Etowah

Made him walk a little funny
(Ko-ko Joe)
Made his breath smell funky
(Ko-ko Joe)
Well he never come across the river,
'Cause the folks didn't like him in town

They said his hair was long,
His clothes were dirty,
They didn't want him hangin' around

Ko-ko Joe
They called him the Etowah River rat,
The folks despised him

(Ko-ko Joe)

Ko-ko Joe,
He was an awfully peculiar man
The river was his only friend

And the folks didn't understand,
The man called Ko-ko Joe
(Ko-ko Joe)
(Ko-ko Joe)

Well it happened a year ago Sunday,
And they still talk about it today,
How the dam broke loose,
On the Etowah River
Nearly washin' everybody away

The river water rising,
(Ko-ko Joe)
Washin' up all the bushes,
(Ko-ko Joe)
Well the headlines said,
How a mother said, my son woulda lost his life,
But he was pulled from the mud in the Etowah River,
By the man y'all despised

(Ko-ko Joe)

Ko-ko Joe,
They called him the Etowah River rat,
The folks despised him

(Ko-ko Joe)

Ko-ko Joe,
So be careful what you say, my friend,
About folks you don't understand
Someday you might need a man like Ko-ko Joe

(Ko-ko Joe)
Go ahead home son,
(Ko-ko Joe)
Ko-ko Joe,
They called him the Etowah River rat,
The folks despised himCaptcha
Liedje Jerry Reed Ko-Ko Joe is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ko-Ko Joemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jerry Reed Ko-Ko Joe downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ko-Ko Joe in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.