Songtekst van Jo Stafford: Always True To You In My Fashion

Always True To You In My Fashion


If a custom-tailored vet asks me out for something wet
When the vet begins to pet, I cry "Hooray"
But I'm always true to you, darlin', in my fashion
Yes, I'm always true to you, darlin', in my way

I've been asked to have a meal by a big tycoon in steel
If the meal includes a deal, accept I may
But I'm always true to you, darlin', in my fashion
Yes, I'm always true to you, darlin', in my way

There's an oil man known as Tex, who is keen to give me checks
And his checks, I fear, mean that Tex is here to stay
But I'm always true to you, darlin', in my fashion
Yes, I'm always true to you, darlin', in my way

I enjoy a tender pass by the boss of Boston, Mass
Though his pass is middle-class and not Back Bay
But I'm always true to you, darlin', in my fashion
Yes, I'm always true to you, darlin', in my way

There's a madman known as Mack, who is planning to attack
If his mad attack means a Cadillac, okay
But I'm always true to to you, darlin', in my fashion
Yes, I'm always true to you, darlin', in my way

From Ohio, Mister Thorne, calls me up from night 'til morn
Mister Thorne once cornered corn and that ain't hay
But I'm always true to to you, darlin', in my fashion
Always true to you, always true to you, true to you, darlin', in my wayCaptcha
Liedje Jo Stafford Always True To You In My Fashion is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Always True To You In My Fashionmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Jo Stafford Always True To You In My Fashion downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Always True To You In My Fashion in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.