Songtekst van Joan Osborne: Christmas In New Orleans

Christmas In New Orleans


Magnolia trees
At night
Sparkling bright
Fields of cotton
Look Wintery white
When it's
Christmas time
In New Orleans

A barefoot choir
In prayer
Fills the air
Mississippi folks
Are gathering there
When it's
Christmas time
In New Orleans

You'll see
A dixieland Santa Claus
Leading the band
To a good old Creole beat
And golly what a spirit
You can only hear it
Down on Basin Street
Your cares will disappear
When you hear
Hallelujah
St Nicholas is here
When it's Christmas time
In New Orleans

Oh, yeah, baby

You'll see
A dixieland Santa Claus
Leading the band
To a good old Creole beat
And golly what a spirit
You can only hear it
Down on Basin Street
Your cares will disappear
When you hear
Hallelujah
Old St Nicholas is here
When it's Christmas time
In New Orleans

When it's
Christmas time in
In New OrleansCaptcha
Liedje Joan Osborne Christmas In New Orleans is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Christmas In New Orleansmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Joan Osborne Christmas In New Orleans downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Christmas In New Orleans in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.